Algemene voorwaarden

 

Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient eerst contact opgenomen te worden met de huisarts. Twinkelend werkt samen met het kind en de ouders op een oplossings- en resultaatgerichte manier, zonder resultaat te garanderen. Twinkelend sluit elke aansprakelijkheid van schade of letsel uit die voortvloeit of verband houdt met de geboden diensten van Twinkelend.

Bereikbaarheid
De ouder dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

Brengen en halen
Er is geen wachtruimte bij de praktijk. De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd.

Coaching kinderen tot en met 16 jaar
Twinkelend is gebonden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, de gezaghebbende ouder(s) akkoord dient/dienen te gaan met coaching. Er wordt dan ook van beide ouders schriftelijk akkoord gevraagd. De gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. De ouder gaat er mee akkoord dat indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
Twinkelend kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Klachten
Mocht er onverhoopt een klacht of conflict ontstaan, dan vertrouw ik erop dat dit bespreekbaar wordt gemaakt en dat we hier samen uitkomen. Komen we er samen niet uit, dan wenden we ons tot een onafhankelijk bemiddelaar.

Overeenkomst
Als we gezamenlijk besluiten met het traject te starten, ontvang je van mij een intakeformulier dat door de gezaghebbende ouder(s) ondertekend dient te worden. Je gaat dan tevens akkoord met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de tarieven.

Tarieven/tariefswijzigingen
Geldende tarieven zijn beschikbaar op www.twinkelend.nl/tarieven. Tariefswijzigingen kunnen tweemaal per jaar worden doorgevoerd, te weten op 1 januari en 1 juli.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de sessie wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Tijdens het traject speelt terugkoppeling naar de ouder(s) een grote rol. Bij de terugkoppeling naar de ouder(s) wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouder(s)/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. In het geval van dreigend gevaar voor het kind en/of de samenleving is Twinkelend verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Polderweg 4A, 2641 NT Pijnacker