Kinder- & jongerencoaching

 

Mijn aanpak

Ieder persoon is uniek en zo ook elke hulpvraag. Dat is dan ook de reden dat ik geen standaard werkwijze toepas, maar kijk wat er specifiek voor het kind nodig is.

Vrijblijvende kennismaking

Vertrouwen staat bij mij op de eerste plaats. Ik start een traject altijd met een vrijblijvende en gratis kennismaking. Het is mogelijk dit telefonisch of online te doen. Na de kennismaking kijken we of mijn dienstverlening aansluit bij de hulpvraag en besluiten we gezamenlijk of we starten met het traject.

Intake

Voor de start van het traject houd ik een intakegesprek met, bij voorkeur, beide ouders. Tijdens dit gesprek onderzoek ik waar het kind precies tegenaan loopt en breng ik vraagstelling(en) en doelstelling(en) in kaart.

Voorafgaand aan de intake ontvang je per mail een intakeformulier.

Start coaching

In de eerste coachsessie kijk ik samen met het kind naar zijn/haar hulpvraag. Het kan zijn dat de hulpvraag van de ouder(s) anders is dan die van het kind. Met de hulpvraag van het kind ga ik uiteindelijk aan de slag en samen met het kind stel ik het doel vast waaraan het gaat werken. Daarbij houd ik de hulpvraag van de ouder(s) in het achterhoofd. Tijdens het traject is hulp van de ouder(s) op de achtergrond zeker welkom. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het daaraan gekoppelde doel. Over het algemeen zie ik dat er in 6 tot 8 sessies heel mooie resultaten kunnen worden geboekt. Soms zijn er minder en soms zijn er meer sessies nodig. In het begin van het traject zullen we elke twee weken een sessie plannen en later in het traject is er meer tijd tussen de sessies.

Aan het eind van elke sessie blik ik samen met het kind terug op wat het heeft geleerd en krijgt het (eventueel) een opdracht mee naar huis.

Tussenevaluatie

Na elke coachsessie is er ruimte om kort te bespreken wat we hebben gedaan. Na 2 tot 3 sessies plan ik een tussenevaluatie met de ouder(s). Tijdens dit gesprek staan we uitgebreid stil bij welke stappen het kind tot nu toe heeft gezet en bespreken we waaraan nog gewerkt mag worden.

Als de situatie erom vraagt kunnen ook ouder-kindsessies onderdeel van het traject zijn.

Ik reik mogelijke handvatten aan zodat de ouders beschikken over instrumenten waarmee ze het kind kunnen ondersteunen. Kinderen hebben hun ouder(s) nodig, want ze kunnen nog niet alles alleen.

Afronding en eindevaluatie

Als het afgesproken doel is behaald en het kind het gevoel heeft dat het weer op eigen kracht verder kan, sluiten we het traject in goed overleg af.

Tijdens de eindevaluatie blik ik met ouder(s) én het kind terug op het traject en kijken we naar wat het kind geleerd heeft en welke groei het heeft doorgemaakt.

Het is ook mogelijk om na verloop van tijd nog een ‘terugkomsessie’ te organiseren.

 

Polderweg 4A, 2641 NT Pijnacker