Kinder- & jongerencoaching

 

Voor wie?

Kinderen tussen de 8 en 19 jaar kunnen bij mij terecht als ze: 

moeite hebben met het stellen van grenzen en / of moeite hebben om voor zichzelf op te komen;
te maken hebben met rouw / verlies. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een scheiding of het verlies van een dierbare;
moeilijk vrienden maken en sociaal weinig aansluiting vinden;
op school vastlopen;
problemen ervaren in communicatie met anderen;
perfectionistisch zijn;
te maken hebben met pestgedrag;
slaap- of eetproblemen hebben;
(faal)angstig zijn;
een negatief zelfbeeld hebben en het zelfvertrouwen wel een boost kan gebruiken;
moeite hebben met het omgaan met / uiten van emoties (bang, boos, blij of bedroefd);
hoogsensitief zijn of ‘het stempel’ AD(H)D hebben;
last hebben van piekergedrag en dit willen omzetten in positieve gedachten.

Herken je de hulpvraag niet in het bovenstaande? Bel, mail of app gerust om te kijken of je ook dan bij mij aan het juiste adres bent. Als ik niet kan helpen, denk ik graag mee om een andere geschikte deskundige te vinden. 

Polderweg 4A, 2641 NT Pijnacker