Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Esther van Leest, eigenaresse van Twinkelend, gevestigd in Pijnacker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86326651.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Ik gebruik je persoonsgegevens alleen om met je in contact te komen (contactgegevens zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jouw overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt dan vraag ik om meer gegevens. Bijvoorbeeld door het intakeformulier of tijdens een gesprek. Ik gebruik deze persoonsgegevens in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Op internet bewaar ik niets van jou.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Deze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help functie van de browser.

Alles wat we via digitale media (bijvoorbeeld WhatsApp) bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Rechten betrokkene
Ik respecteer jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kan je hierover contact met mij opnemen.

Polderweg 4A, 2641 NT Pijnacker